SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Ti splošni pogoji poslovanja ("Pogoji", "Pogodba") predstavljajo dogovor med MSoftix Group d.o.o. dba GlobalTrustMedia ("GlobalTrustMedia", "nas", "mi" ali "naš") in vami ("Uporabnik", "vi" oz "vaš"). Ta pogodba določa splošne pogoje vaše uporabe spletne strani globaltrustmedia.com in katerega koli od njenih izdelkov ali storitev (skupaj "Spletna stran" ali "Storitve").

Povezave do drugih spletnih strani

Čeprav ta spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest, neposredno ali posredno ne namigujemo na odobritev, povezavo, sponzorstvo, podporo ali združenje s katero koli povezano spletno stranjo, razen če to ni izrecno navedeno. Nismo odgovorni za preučevanje ali ocenjevanje in ne jamčimo za ponudbe katerih koli podjetij ali posameznikov ali vsebin njihovih spletnih strani. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za dejanja, izdelke, storitve in vsebino katerih koli tretjih oseb. Pozorno morate pregledati pravne izjave in druge pogoje uporabe katere koli spletne strani, do katere dostopate prek povezave s te spletne strani. Povezovanje z drugimi spletni stranmi zunaj naše spletne strani je na lastno odgovornost.

Prepovedane uporabe

Poleg drugih pogojev, določenih v pogodbi, vam je prepovedano uporabljati spletno stran ali njeno vsebino: (a) za kakršne koli nezakonite namene; (b) za spodbujanje drugih k izvajanju ali sodelovanju pri kakršnih koli nezakonitih dejanjih; (c) za kršenje katerih koli mednarodnih, zveznih, deželnih ali državnih predpisov ali pravil, zakonov ali lokalnih odlokov; (d) za kršenje naših pravic intelektualne lastnine ali pravic intelektualne lastnine drugih; (e) za nadlegovanje, zlorabljanje, žaljenje, škodovanje, obrekovanje, zaničevanje, omalovaževanje, ustrahovanje ali diskriminiranje na podlagi spola, spolne usmerjenosti, vere, narodnosti, rase, starosti, nacionalnega porekla ali invalidnosti; (f) za predlaganje napačnih ali zavajajočih informacij; (g) za nalaganje ali prenos virusov ali katere koli druge vrste zlonamerne kode, ki bo ali se lahko uporablja na kakršen koli način, ki bo vplival na uporabnost ali delovanje storitve ali katere koli povezane spletne strani, drugih spletnih strani ali interneta; (h) za zbiranje ali sledenje osebnim podatkom drugih; (i) za pošiljanje neželene pošte, lažno predstavljanje, farming, krinko, spletne pajke, spletno indeksiranje ali spletno žetje; (j) za kakršne koli nespodobne ali nemoralne namene; ali (k) za poseganje v ali izognitev varnostnim značilnostim storitve ali katerega koli povezane spletne strani, drugih spletnih strani ali interneta. Pridržujemo si pravico, da prekinemo vašo uporabo storitve ali katere koli povezane spletne strani zaradi kršitve katere koli prepovedane uporabe.

Pravice intelektualne lastnine

Ta pogodba na vas ne prenese nobene intelektualne lastnine, ki je v lasti GlobalTrustMedia ali tretjih oseb, vse pravice, naslovi in deleži v in do te lastnine pa bodo (kot med pogodbenicama) ostali izključno pri GlobalTrustMedia. Vse blagovne znamke, storitvene znamke, grafike in logotipi, ki se uporabljajo v povezavi z našo spletno stranjo ali storitvami, so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke platforme GlobalTrustMedia ali dajalcev licenc platformi GlobalTrustMedia. Druge blagovne znamke, storitvene znamke, grafike in logotipi, ki se uporabljajo v povezavi z našo spletno stranjo ali storitvami, so lahko blagovne znamke tretjih oseb. Uporaba naše spletne strani in naših storitev vam ne daje nobene pravice ali licence za razmnoževanje ali kakršno koli drugačno uporabo katere koli blagovne znamke platforme GlobalTrustMedia ali tretjih oseb.

Omejitev odgovornosti

V največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, platforma GlobalTrustMedia, njene podružnice, uradniki, direktorji, zaposleni, zastopniki, dobavitelji ali dajalci licenc v nobenem primeru ne bodo odgovorni nobeni osebi za (a): kakršno koli posredno, naključno, posebno, kaznovalno, kritno ali posledično škodo (vključno z neomejenimi odškodninami za izgubljeni dobiček, prihodek, prodajo, dobro ime, uporabo vsebine, vpliv na poslovanje, poslovno prekinitev, izgubo pričakovanih prihrankov, izgubo poslovne priložnosti), ki je povzročena na podlagi katere koli teorije odgovornosti, vključno z, brez omejitev, pogodbo, škodnim dejanjem, garancijo, kršitvijo zakonske dolžnosti, malomarnostjo ali kako drugače, tudi če so platformi GlobalTrustMedia svetovali glede možnosti take škode ali bi lahko predvideli takšno škodo. V največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, bo skupna odgovornost platforme GlobalTrustMedia in njenih podružnic, uradnikov, zaposlenih, zastopnikov, dobaviteljev in dajalcev licenc v zvezi s storitvami omejena na znesek 100 USD. Omejitve in izključitve veljajo tudi, če vam to sredstvo ne povrne v celoti kakršne koli izgube ali morebitnega neuspeha prvotnega namena.

Odškodnina

Strinjate se, da platforme GlobalTrustMedia in njene podružnice, direktorje, uradnike, zaposlene in zastopnike, odvezujete odgovornosti za kakršne koli obveznosti, izgube, škodo ali stroške, vključno z razumnimi odvetniškimi honorarji, nastalimi v zvezi z ali iz kakršnih koli obtožb tretjih oseb, zahtevkov, tožb, sporov ali zahtev, ki jih zoper kogar koli uveljavljajo kot posledica ali kot povezane z vašo vsebino, vašo uporabo spletne strani ali storitev ali kakršno koli namerno kršitvijo z vaše strani.

Ločljivost

Vse pravice in omejitve, vsebovane v tej pogodbi, se lahko izvajajo in se uporabljajo in zavezujejo le, če ne kršijo nobene veljavne zakonodaje in so omejene v obsegu, ki je potreben, da ta pogodba ne postane nezakonita, neveljavna ali neizvršljiva. Če katero koli določbo ali del katere koli določbe te pogodbe pristojno sodišče označi za nezakonito, neveljavno ali neizvršljivo, se stranki strinjata, da preostale določbe ali njihovi deli zadevne vsebine ostanejo del te pogodbe in vse takšne preostale določbe ali njihovi deli ostanejo v celoti veljavni.

Reševanje sporov

Oblikovanje, interpretacijo in izvajanje te pogodbe ter vse spore, ki iz nje izhajajo, urejajo materialno in procesno pravo Londona, Anglije in Walesa, ne glede na njihove kolizijske norme ali izbiro prava in, kolikor je to mogoče, zakone Anglije in Walesa. Izključna pristojnost in prizorišče dejanj, povezanih z zadevno vsebino, so državna in zvezna sodišča v Londonu, Angliji in Walesu; s tem tudi sprejemate svojo podreditev pristojnosti teh sodišč. S tem se odpovedujete vsaki pravici do porotnega sodišča v postopku, ki izhaja iz te pogodbe ali je z njo povezan. Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga se za to pogodbo ne uporablja.

Spremembe in dopolnitve

Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo to pogodbo ali njene politike v zvezi s spletno stranjo ali storitvami, z veljavnostjo po objavi posodobljene različice te pogodbe na spletni strani. Ko bomo to storili, bomo na dnu te strani spremenili datum posodobitve. Nadaljnja uporaba spletne strani po takih spremembah pomeni vaše soglasje s takšnimi spremembami.

Sprejem teh pogojev

Priznavate, da ste prebrali to pogodbo in se strinjate z vsemi njenimi pogoji. Z uporabo spletne strani ali njenih storitev se strinjate, da ste zavezani tej pogodbi. Če se ne strinjate s pogoji te pogodbe, niste pooblaščeni za uporabo ali dostop do spletne strani in njenih storitev.

Kontaktirajte nas

Če nas želite kontaktirati, da bi izvedeli več o tej pogodbi, ali se želite obrniti na nas v zvezi s katero koli zadevo, povezano z njo, nam lahko pošljete e-pošto na naslov legal@globaltrustmedia.com

Ta dokument je bil nazadnje posodobljen 10. septembra 2019